آرشیو برچسب های: کتونی جردن

ایا کتونی جردن برای پیاده روی و رانینگ مناسب است

کفش-جردن

کتونی پیاده روی یا رانینگ چه ویژگی هایی دارد امروزه با صنعتی شدن جوامع شاهد هستیم که از فعالیت‌های فیزیکی انسان روز به روز کاسته می‌شود و ماشین ها هر روز بیشتر به زندگیمان عوض می‌کنند و بدون اینکه متوجه باشیم مشغول زندانی کردن مادر خانه یا پشت میز کارمان هستند و انجام کوچکترین فعالیت […]